Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Интерактивен пътеводител


Можете да се разходите виртуално в музея, като последвате този линк.

Можете да разгледате библиотечния фонд, като последвате този линк.