Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ


Ръководството на община Димитровград има удоволствието да Ви покани на конференция на 27юни 2016 г. (понеделник) от 10:30 ч. в зала „Гросето“,  в сградата на общинска администрация по повод представяне на каталог „История и обичаи на ромското население“ и дискусия върху проблемите на ромския етнос по проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“, финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Участие ще вземат: г-н Яшо Минков – заместник кмет по европейските програми имеждународното сътрудничество и ръководител на екипа за управление на проекта, представители на Община Димитровград, гост-лектори и др.

Целите на конференцията са свързани с представянето на издадения по проекта каталог „История и обичаи на ромското население“, провеждането на дискусия със заинтересованите страни върху проблемите на ромския етнос и представянето на актуални въпроси и проблеми на ромското население в контекста на глобализиращия се свят и начина, по който ромите отговарят на съвременните изисквания.

 

Моля да потвърдите участието си в конференцията:

- на e-mail:dgcultproject@gmail.com;

- на адрес: http://goo.gl/forms/gyqOiLNCcI83z9hV2

- на телефон: 0391/ 68 231, Протокол и връзки с обществеността и медиите, Община Димитровград

 


ДНЕВЕН РЕД ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА