Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Посетете създадените сайтове по проекта


Може да посетите разработените сайтове по проект "Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център", финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

На адресите dgmuseum.org и dgbiblioteka.org може да откриете информация относно изработените продукти в рамките на проекта, информация за Исторически музей-Димитровград и Градска Библиотека "Пеньо Пенев".