Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Информационен билборд по проекта


С цел популяризиране на Проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ сред местната общественост беше изработена и монтирана информационен билборд по проекта. Той е поставени върху фасадата на Комплекс Музей – Библиотека. Включена е информация за проекта, проектните цели, целевите групи по проекта, размера на БФП и дейностите по проекта.