Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"
Конференция посветена на представянето на каталог „История и обичаи на ромското население” с дискусия върху проблемите на ромския етнос се проведе в зала „Гросето“ на Община Димитровград на 27.06.2016 г. Инициативата е част...
Ръководството на община Димитровград има удоволствието да Ви покани на конференция на 27юни 2016 г. (понеделник) от 10:30 ч. в зала „Гросето“,  в сградата на общинска администрация по повод представяне на кат...
Може да посетите разработените сайтове по проект "Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център...
Като част от Дейност 2. "Улесняване на достъпа до Комплекс Исторически Музей-Димитровград – Градска библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград - достъпен и съвременен културен център“ текат ремонтни дейности свързани с подоб...
С цел популяризиране на Проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ сред местната обществен...
Начална пресконференция по проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ се проведе в сградата...