Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

За контакти


ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Адрес: София 1040, бул. „Ал. Стамболийски” №17
Ел. поща: info@culture-eea-bg.org
Уеб страница: http://culture-eea-bg.org/

Община Димитровград

Адрес: 6400, Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15
Телефон: 0391/ 68 203
Факс: 0391/ 66 698
obshtina@dimitrovgrad.bg

Съобщението ви бе изпратено. Благодаря!